KUVITUKSET JA SARJAKUVAT

FamilyCreatives-graafinen-suunnittelu

Kuvitustyöt tukevat tutkitusti tärkeää viestiäsi, olipa kyse sitten painetusta tai sähköisestä mediasta. Infografiikat ja osuvat kuvitukset toimivat verkkosivustoilla ja painetuissa lehdissä huomion herättäjinä ja korostavat sen hetken tärkeintä viestiä. Olemme toteuttaneet kuvituksia myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tueksi monipuolisissa projekteissa yrityksille ja yhdistyksille.

Tyyliimme kuuluvat erityisesti bisnesmaailmaan sopivat vektorigrafiikat, lempeät vesivärikuvitukset ja sarjakuvat.

Asiakascase: Business Maker

Loimme selkeän kuvituksen Business Makerin tapahtumiin, tutummin yritystreffeille, verkossa osallistuville. Ohjeiden havainnollistaminen visualisoinnin keinoin toimii usein paremmin kuin pelkkä teksti, sillä ohjeet ovat näin nopeasti luettavissa ja helpompi ymmärtää. Toteutuksessa otettiin huomioon myös kansainväliset käyttäjät kääntämällä ohjeet ruotsiksi ja englanniksi.

businessmaker.fi

Asiakascase: SOL Palvelut

Toteutimme asiakkaalle organisaation toimintamalleja avaavia visualisointeja yrityksen sisäiseen käyttöön. Näihin töihin kuuluu mm. strategiakuvituksia ja sarjakuvia. Kuvituksissa nousevat esiin aurinkoisuus, mielikuvituksellisuus ja hyvä asenne organisaation sisällä, joka heijastelee asiakkaille asti - lämmittävän auringon lailla.

Asiakascase: Kohtaamo

Kohtaamon alaisen Ohjaamo-hankkeen tulokset tiivistettiin visualisointityöhön. Tuloksista nostettiin esiin tärkeimmät saavutukset leikkisästi ja selkeästi, sekä kuva viilattiin hankkeen omiin brändiväreihin. Kuva toteutettiin kolmelle eri kielelle: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kokonaisuutta täydentämään tehtiin muutama kaaviokuva, jotka tehostavat viestiä hankkeen onnistumisesta ja monivuotisen työn upeista tuloksista.

Kokonaisuuden ennen piirroskuvaksi muokkaamista tiivisti ja fasilitoi Mukamas Oy.

Asiakascase: Metsä Group

Asiakas tarvitsi työpajoja varten kuvakokonaisuuden, jonka tarkoituksena oli herättää keskustelua ja toimia motivaattorina tulevaisuuden työtehtävissä. Kuvat tilattiin erillisinä kuvituskuvina, joita on myöhemmin mahdollista lisätä sekä presentaatiomateriaaleihin että sovitettuina julisteeseen.

Työ on toteutettu yhteistyössä Kuvitellen Oy:n kanssa.

Asiakascase: Keski-Suomen Muistiyhdistys

Toteutimme yhdeksän strippisarjakuvan kokonaisuuden, joiden on tarinankerronnan menetelmin tarkoitus herätellä pohtimaan muistisairauden syntyvaiheita itsellä tai läheisen ihmisen kohdalla. Sarjakuva on tehokas keino herättää huomiota ja esittää vaikeitakin asioita laajalle kohderyhmälle. Muisti pätkii -sarjakuvissa kohderyhmänä on ikäihmiset.

Asiakascase: Keski-Suomen Muistiyhdistys, Muistiterveys-hanke

Kuvitimme Muistiterveys-hankkeelle julistekuvan, joka herättelee työikäisiä pohdiskelemaan omaa kuormitustaan työpaikalla. Juliste myös kannustaa osallistamaan itseä ja muita parempiin muistiterveystekoihin ja vaalimaan sellaista työympäristöä, jossa ei ole liikaa häiritseviä tekijöitä.

Asiakascase: Mustankorkea

Toteutimme seitsemän julisteen sarjan, jossa esitellään jätteenkäsittelyn muutosta 1960 luvulta alkaen Jyväskylässä. Julisteissa tutustutaan jokaisen aikakauden erityispiirteisiin ja esitellään vielä visio 2020-luvulle. Työn tilaaja oli juhlavuottaan viettävä 20-vuotias Mustankorkea, ja työ toteutettiin yhdessä Kuvitellen Oy:n kanssa.

Asiakascase: Circwaste

Circwaste-hanke tilasi Jyväskylän Kankaan alueen asukkaiden tiedotusta varten asukastiedotteiden ulkoasun ja hahmon luomisen.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Jooli markkinointi & viestinnän kanssa.