ANIMAATIOT

FamilyCreatives-graafinen-suunnittelu

Animaatio ja graafisten elementtien animointi on yhä suositumpi keino tehostaa organisaation viestintää. Animaatiot sopivat niin sosiaalisen median virtaan huomion herättäjiksi, verkkosivuille kuin seminaarin aloitus- tai päätösviestiksi.

Animaation avulla kiteytät viestisi ja tavoitat helposti kohderyhmän eri kanavissa. Se kokoaa tiedon kiinnostavaksi paketiksi, jonka kertomiseen tai lukemiseen menisi moninkertainen aika.

Sekä animointi, että animaation grafiikat syntyvät Family Creativesilla, mikä tekee projektista sujuvan. Muut ulkopuoliset yhteistyökumppanimme ovat tarkoin valikoituja.

Asiakascase: Triggerise

Triggerise on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on kannustaa nuoria tekemään hyviä valintoja elämässä ja vaikuttaa näin maailmanlaajuisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Tällä videolla esitellään, miten Tiko-alustan käyttäjät voivat käyttää ansaitsemiaan pisteitä tuotteiden ja palvelujen ostamiseen. Videosarjassa on otettu huomioon palvelun käyttäjät muun muassa useilla kieliversioilla, sekä demonstroimalla alustan käyttöä eri mobiililaitteilla.

triggerise.org

Asiakascase: Triggerise

Triggerise on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on kannustaa nuoria tekemään hyviä valintoja elämässä ja vaikuttaa näin maailmanlaajuisesti terveyteen ja hyvinvointiin.

Tällä videolla esitellään, miten Tiko-alustan käyttäjät voivat käyttää ansaitsemiaan pisteitä tuotteiden ja palvelujen ostamiseen. Videosarjassa on otettu huomioon palvelun käyttäjät muun muassa useilla kieliversioilla, sekä demonstroimalla alustan käyttöä eri mobiililaitteilla.

triggerise.org

Asiakascase: Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on runsaan 100 jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Sininauhaliiton ja heidän jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Pilke-ryhmät ovat matalan kynnyksen ryhmiä ikääntyneille, joilla on päihteiden käytön ongelmia. Videolla kerrotaan ryhmäläisen tarina ja avataan Pilkkeen toimintaperiaatteita.

sininauhaliitto.fi

Asiakascase: Kraken Tools

Kraken Tools on laivayhtiöitä ja satamia palveleva yritys, joka mullistaa mobiiliaplikaation avulla huolto- ja logistiikkatoimenpiteiden koordinoinnin. Videon tarkoituksena on selventää aplikaation toiminta-ajatus kansainvälisille asiakkaille. Laivaliikenteen logistiikkaan kuuluu mm. paljon turvallisuustoimenpiteitä ja laivaliikenteen kulkua halutaan suunnitella mahdollisimman tehokkaasti. Kraken Tools pystyy tuomaan ratkaisun näihin haasteisiin ja helpottamaan esimerkiksi laivojen lastaamista, konttitavaran kulkua terminaali-alueelle ja satama-alueiden bookaamista ja tarvittavien huoltotoimenpiteiden varaamista.

krakentools.com

Asiakascase: Business Maker

Business Maker auttaa yrittäjiä laajentamaan verkostojaan järjestämällä tuettuja verkostoitumistapahtumia, tutummin yritys- tai rekrytreffejä. Perinteisten fyysisten tapahtumien lisäksi Business Maker tarjoaa hybriditapahtumia, sekä täysin verkossa toteutettavia onlinetapahtumia. Business Makerin verkkoalusta mahdollistaa näin myös kansainväliset kohtaamiset.

Family Creatives loi ohjevideon verkkoalustan käytöstä.

businessmaker.fi

Asiakascase: Sininauhaliitto

Kaakkois-Suomen Sininauha ry:n KOTIKOODI-työ tarjoaa tukea silloin, kun ihmistä asunnottomuus uhkaa tai kun asunnoton ihminen etsii paikkaa itselleen.

sininauhaliitto.fi

Asiakascase: FinMeas

FinMeas on infrarakentamisen riskienhallinnan asiantuntija. Animaatiovideolla esitetään tehokkaasti ja mielenkiintoisesti prosessi, jolla minimoidaan kustannuksia ja ennen kaikkea rakentamisen riskejä. Videoanimaation tekoprosessin aikana oli tärkeää asiakkaan toimialan termistöjen huomioon ottaminen ja eri vaiheiden visualisoiminen mahdollisimman selkeästi.

finmeas.com

Asiakascase: Naantalin kaupunki

Toteutimme asiakkaallemme Naantalin kaupungille animaation kuvaamaan meneillään olevia tieto- ja viestintätekniikan uudistuksia eri opetusasteilla. Pirteä viivapiirrosanimaatio selkeyttää nykytilannetta ja kuvaa tulevaisuuden tavoitteita varhaiskasvatuksesta lukio-opintoihin asti informatiivisesti ja innostavasti.

naantali.fi

Asiakascase: Orion Pharma

Orion Pharman sisäiseen viestintään toteutettiin animaatiovideo, jonka tarkoitus oli levittää helposti tärkeää viestiä isossa kansainvälisessä organisaatiossa. Videolla päähahmo, lääkäri, kertoo tarinaa ja johdattelee katsojaa läpi videon.

Asiakascase: K-S Konttoripiste

K-S Konttoripiste halusi tehdä heidän palveluidensa ja tuotteiden markkinoinnista kristallin kirkasta. Visuaaliseen muotoon taiteiltu viesti toimii ilman selittäviä lauseita, ja eri miljöihin ja tilanteisiin sijoittuvat skenaariot eivät jätä arvailujen varaan. Erinomainen asiakaspalvelu ja toimistojen ja myymälöiden siirtäminen digiaikaan tapahtuu ketterästi ja asiakasta huomioiden.

kskp.fi